Online Sustainability Report

Lees in het online Sustainability Report meer over onze aanpak op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Jaarverslagen en publicaties

Het Annual Report en Form 20-F, het Sustainability Report en het Investors' Handbook zijn als online versie te bekijken op onze website met verslagen.

Zie ook

Transparantie

We streven ernaar om op een duidelijke en open manier zaken te doen, en we ondersteunen waar mogelijk transparantie binnen onze hele sector.

Veiligheid

We streven ernaar om op een verantwoorde en veilige manier energie te leveren en schade en letsel aan medewerkers, aannemers, plaatselijke gemeenschappen en het milieu te voorkomen.