Shell is al meer dan honderd jaar een pionier op het gebied van technologie. Tegenwoordig behoort Shell tot de grootste investeerders in onderzoek en ontwikkeling (R&D) onder internationale olie- en gasconcerns. Elk jaar besteden wij meer dan 1 miljard dollar om ideeën om te zetten in commercieel haalbare technologieën.

Op onze wereldwijde onderzoekscentra werken wetenschappers en onderzoekers in verscheidene tijdzones aan baanbrekende oplossingen. Daaronder vallen niet alleen brandstoffen en smeermiddelen die klanten helpen hun energieverbruik te verlagen, maar bijvoorbeeld ook Prelude FLNG, de grootste drijvende offshore-installatie ter wereld die het mogelijk maakt om op zee aardgas te winnen en vloeibaar te maken.

Wij gaan samenwerkingen aan met overheden, academici van wereldklasse en vakspecialisten, en wisselen ideeën en kennis uit met partners binnen en buiten de energiesector om innovatie te stimuleren. Open innovatie draagt eraan bij dat er sneller en meer kosteneffectieve oplossingen kunnen worden gevonden op het gebied van aardgas, biobrandstoffen, zonne-energie, waterbehandeling, beheersing van CO2 en energie-efficiëntie.

Daarnaast komt Shell met innovatieve oplossingen die ervoor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten efficiënter worden en het waterverbruik en de uitstoot van (CO2) beter worden beheerd.

Maak kennis met onze Chief Technology Officer en Chief Scientists

Lees meer over hoe Shell overal ter wereld innoveert

Medewerkers die een ondergrondmodel evalueren

Meer energie vinden

Het tijdperk waarin olie en gas eenvoudig te vinden waren, loopt ten einde. Shell ontwikkelt nieuwe technologieën die reserves kan opsporen die voorheen onzichtbaar waren, bijvoorbeeld omdat ze meer dan 3 kilometer diep liggen of verborgen zijn onder dikke zoutlagen onder het zeebodem.

Lees meer over hoe Shell verborgen reserves onder het oppervlak opspoort

Meer energie ontsluiten

Als Shell besluit te investeren in een olieveld, bestaat onze opgave erin het aanboren van de putten en de productie zo veilig en efficiënt uit te voeren en de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Om die doelstellingen te verwezenlijken ontwikkelen we voortdurend nieuwe technologieën en stellen we de veiligheidsprocedures steeds bij. Daarbij hanteren we voor al onze boorputontwerpen en operationele procedures dezelfde wereldwijde normen.

Tot onze innovaties behoren: technologie waarmee meer olie en gas kan worden vrijgemaakt uit bronnen op grotere diepte zodat wij reserves kunnen aanboren die anders onrendabel zouden zijn en kleinere, efficiëntere boorschepen die sneller kunnen boren en een lager brandstofverbruik dan vergelijkbare vaartuigen hebben, evenals slimme olie- en gas velden waar de productie met behulp van sensoren in ‘real-time’ wordt bewaakt alsook mobiele boorinstallaties die aan land sneller en efficiënter kunnen boren dan traditionele installaties.

Bij het opsporen van deze reserves verzamelen en verwerken we enorme hoeveelheden sensorinformatie die de basis vormt voor een nauwkeurig geologisch beeld van de onderzochte locatie. Daarna worden de gegevens omgezet in beelden die een snelle, efficiënte analyse en interpretatie mogelijk maken. Dit vermogen om informatie te visualiseren en te interpreteren heeft aan de basis gestaan van onze grootste successen in de exploratie van olie en gas.

Ontdek hoe Shell met behulp van geavanceerde technologie nieuwe reserves ontsluit

Reserves optimaal benutten

Als een olieveld in productie wordt genomen, is er voldoende natuurlijke druk die de olie door de boorput omhoog stuwt. Na verloop van tijd daalt de druk in het veld echter, waardoor de olie minder snel stroomt. Wij hebben verbeterde oliewinningstechnieken (ook ‘enhanced oil recovery’ of EOR genoemd) ontwikkeld, waardoor wij tussen 5 en 30% meer van de aanwezige olie uit een veld kunnen halen en de recuperatie voor het hele veld kunnen opdrijven tot 50 à 70%, en soms zelfs nog hoger.

Lees meer om de technieken om meer energie te recupereren

Ook in Energie en innovatie

De energietoekomst

Wij zetten onze kennis, technologie en innovaties in om op schonere wijze te voorzien in de stijgende energiebehoefte van een groeiende wereldbevolking.

Samen innoveren

Heeft u een goed idee of innovatieve technologie? Shell is op zoek naar samenwerkingen met creatieve mensen, ondernemingen en organisaties.