We werken nauw met gemeenschappen samen om hun problemen en noden te begrijpen zodat we aan manieren kunnen werken om er iets aan te doen. We proberen eventuele negatieve gevolgen van onze activiteiten te vermijden of verminderen en zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen die niet vermijdbaar.

Doordat we openlijk met de gemeenschappen communiceren kunnen we identificeren hoe en waar we duurzame oplossingen kunnnen aandragen. We doen dit op vele manieren: door nieuwe banen te scheppen, plaatselijke bedrijven te stimuleren om deel van onze aanvoerketen te worden, en nuttige opleidingen voor mensen aan te bieden.

Kom meer te weten over de manier waarop we wereldwijd met gemeenschappen samenwerken

Vrouw in Nigeria die eten kookt

Toegang tot energie

Bij Shell kunnen we onze vaardigheden en technische hulpmiddelen benutten om een actieve rol te spelen bij het verbeteren van de toegang tot energie van gemeenschappen, met name in regio's waar we actief zijn – zoals sub-Saharisch Afrika en het Aziatisch/Pacifisch gebied. 

Dankzij ons werk om toegang tot energie te verschaffen, beschikken gemeenschappen over veilige, betrouwbare en betaalbare energie hetgeen tot een verbetering van de economische omstandigheden kan leiden en gezondheidszorg, scholing en levensonderhoud verbetert. We hebben wereldwijd enkele projecten uitgevoerd om gemeenschappen toegang tot energie te geven en daarbij meerdere miljoenen dollars geïnvesteerd. Deze projecten omvatten zaken zoals het voorzien van openbare verlichting, het opwekken van stroom en kleinschalige infrastructuurprojecten.

Ontdek meer over ons werk om gemeenschappen toegang tot energie te geven

Plaatselijke werkgelegenheid en economie

Shell draagt bij aan de plaatselijke economische ontwikkeling in landen waar we actief zijn. 

We doen dit op een aantal manieren: door mensen in dienst te nemen, door onze aanvoerketen, door samen te werken met overheden en partners en zo banen te scheppen, en door de ontwikkeling van plaatselijke ondernemingen of leveranciers te ondersteunen.

Indien nodig bieden we aanvullende training aan om de vaardigheden en technische kennis van het personeel van een leverancier te verbeteren.

Het Shell LiveWIRE-programma helpt jonge ondernemers om hun eigen bedrijf op te starten en stimuleert economische groei in diverse landen.

Kom meer te weten over de manier waarop we economische groei ondersteunen

Een ouder met een kind op de arm

Maatschappelijke gezondheidszorg

Vandaag de dag zijn er nog steeds miljoenen mensen in de hele wereld die geen toegang hebben tot medische zorg. In sommige gemeenschappen waar we actief zijn, kan de toegang tot medische zorg beperkt of onvoldoende zijn.

Om dit probleem op te lossen hebben we diverse projecten georganiseerd om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren en in vele gevallen werken we hierbij samen met plaatselijke niet-gouvernementele organisaties of ontwkkelingsorganisaties.

Lees meer over onze wereldwijde gezondheidszorgprojecten

Onderwijs

Onderwijs kan vele deuren openen en toekomstige kansen bieden zodat mensen een betere toekomst op kunnen bouwen.

We runnen diverse projecten in de hele wereld om mensen de kans op goed onderwijs te bieden zodat ze een betere toekomst kunnen opbouwen.

Lees meer over onze mondiale initiatieven op het gebied van onderwijs

Meer in duurzaamheid

Wat duurzaamheid voor Shell betekent

Duurzaamheid bij Shell houdt in het op verantwoorde wijze leveren van energie, rekening houdend met mensen, hun veiligheid en het milieu.

Milieu

Shell levert energie op een verantwoorde manier en helpt de wereld op weg naar een toekomst waarin het gebruik van energie zo weinig mogelijk invloed op onze planeet heeft.