Het Internationaal Energieagentschap schat dat de wereldwijde vraag naar aardgas in 2040 ruim anderhalf keer zo hoog zal zijn.

Van alle koolwaterstoffen brandt aardgas het schoonst. Wij zoeken naar en winnen aardgas, zowel onshore als offshore. Aardgas vertegenwoordigt inmiddels meer dan de helft van onze productie.

Voordelen van aardgas

Aardgas brandt van alle koolwaterstoffen het schoonst. Bij verbranding ten behoeve van elektriciteitsopwekking komt de helft minder koolstofdioxide (CO2) vrij en slechts 10% van de luchtvervuilende stoffen in vergelijking met steenkool.

Aardgas is in grotere hoeveelheden aanwezig. Indien de consumptie op het huidige peil blijft, is er genoeg winbaar gas aanwezig voor een periode van om en nabij 230 jaar.

Aardgas is een veelzijdige bron. Vergeleken met een steenkolencentrale verloopt het starten en stilleggen van een gascentrale vele malen sneller. Juist die flexibiliteit zorgt ervoor dat aardgas een goede combinatie vormt met hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind, die slechts met tussenpozen beschikbaar zijn. 

Vloeibaar aardgas (LNG)

Door aardgas af te koelen tot -162 °C wordt het vloeibaar en het volume tot 600 keer kleiner. Op deze manier kan het eenvoudiger en zuinig worden verscheept naar regio's overal ter wereld waar de behoefte aan energie groot is. Ook zetten we LNG weer om in gas om woningen en bedrijven te voorzien.

Shell speelt een voortrekkersrol op het gebied van LNG en leverde in 1964 de technologie voor de eerste commerciële LNG-installatie ter wereld. Ook verscheepte Shell de allereerste commerciële lading en gaf daarmee het startschot voor een wereldwijde handel. Wij ontwerpen en bouwen LNG-installaties.

Ga voor meer informatie over LNG naar onze overkoepelende website

Floating LNG (FLNG)

Vanaf het begin zijn alle LNG-installaties aan land gebouwd. Nu werkt Shell echter aan Prelude FLNG, een reusachtige drijvende installatie die de productie van LNG op zee mogelijk maakt. Met een lengte van 488 meter en een breedte van 74 meter wordt Prelude FLNG ook de grootste drijvende offshore-installatie die ooit is gebouwd.

Shell heeft baanbrekende technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om op zee aardgas te winnen, vloeibaar te maken, op te slaan en over te brengen naar LNG-tankers. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om kleinere, verafgelegen velden met een enkele FLNG-installatie te exploiteren of in het geval van grotere velden juist meerdere FLNG-installaties in te zetten.

Ga voor meer informatie over Prelude FLNG naar onze overkoepelende website

Een vrachtwagen die gaat tanken bij een LNG-tankstation van Shell

LNG voor transportdoeleinden

Aardgas is een schone brandstof die een grotere rol kan spelen in de energiemix van de transportsector, als aanvulling op een verbeterde voertuigefficiëntie, biobrandstoffen, waterstof en elektrische mobiliteit.

Wij doen onderzoek naar de toepassing van LNG als transportbrandstof voor vrachtwagens en schepen, wat in vergelijking met diesel en stookolie gunstiger kan zijn voor de economie en het milieu. Andere voorbeelden zijn het gebruik van LNG in treinen, de mijnbouw en industriële toepassingen. Ook zoeken we naar manieren om LNG vaker in te zetten bij onze eigen activiteiten.

Ga voor meer informatie over LNG als transportbrandstof naar onze overkoepelende website

Gas-to-liquids (GTL)

Dankzij de gas-to-liquids (GTL)-technologie van Shell is het mogelijk aardgas om te zetten in hoogwaardige vloeibare producten die anders op basis van aardolie zouden worden vervaardigd. Voorbeelden hiervan zijn transportbrandstoffen, motoroliën en bestanddelen voor dagelijkse noodzakelijkheden zoals kunststoffen, reinigingsmiddelen en cosmetica.

GTL-producten zijn kleur- en geurloos. De verontreinigingen die in aardolie voorkomen (zwavel, aromatische koolwaterstoffen en stikstof) zijn nagenoeg afwezig.

Ga voor meer informatie over gas-to-liquids (GTL) naar onze overkoepelende website

Tight gas en schaliegas

[Add local content]

Ga voor meer informatie over tight gas en schaliegas naar onze overkoepelende website

Ook in Energie en innovatie

De energietoekomst

Wij zetten onze kennis, technologie en innovaties in om op schonere wijze te voorzien in de stijgende energiebehoefte van een groeiende wereldbevolking.

Technologische uitdagingen overwinnen

Shell werkt aan innovatieve technologieën die het mogelijk maken om op steeds meer uitdagende locaties meer en betaalbare energie te winnen.