Onze Goal Zero-doelstelling

Onze Goal Zero-doelstelling is te bereiken dat er bij geen van onze activiteiten letsel, schade of lekkages optreden. Iedereen die voor Shell werkt, streeft er iedere dag naar om dit doel te bereiken.

Om Goal Zero te bereiken concentreren we ons op de drie gebieden met de hoogste risico's voor onze activiteiten: persoonlijke veiligheid, proces- en transportveiligheid.

We willen ertoe bijdragen om de veiligheidsprestatie van de hele energiesector te verbeteren en daarom werken we samen met beroepsverenigingen en professionele organisaties eraan om onze ervaringen, normen en kennis met andere ondernemingen en aannemers te delen.

Kom meer te weten over onze Goal Zero-doelstelling

Veiligheidstraining medewerkers

Persoonlijke veiligheid

Veiligheid is onze belangrijkste prioriteit. Iedereen die voor ons of met ons werkt dient ertoe bij te dragen dat Shell een veiligere werkplek wordt. We verwachten dat medewerkers zich aan de veiligheidsregels en -voorschriften voor hun werkzaamheden houden, dat ze ingrijpen om onveilige situaties te voorkomen en respect tonen voor hun collega's en de gemeenschappen waarin ze werken.

Lees meer over persoonlijke veiligheid bij Shell

Procesveiligheid

Procesveiligheid begint al tijdens de eerste ontwerpfase van faciliteiten en gaat tijdens hun hele levenscyclus door, en bestaat uit het ervoor zorgen dat ze veilig worden bedreven, goed worden onderhouden en regelmatig worden geïnspecteerd om potentiële procesveiligheidsrisico's op te sporen en op te lossen.

Lees meer over procesveiligheid bij Shell

Een vrouw met veiligheidsuitrusting bestuurt een voertuig

Transportveiligheid

Wegtransport is een noodzakelijk onderdeel van veel van onze bedrijfsactiviteiten. In totaal leggen de Shell-medewerkers en aannemers in meer dan 70 landen bijna 1 miljard kilometer per jaar af – oftwel dagelijks 70 rondjes om de aarde! Onze filosofie inzake wegveiligheid focust op de risicogebieden, zoals de vaardigheden van de chauffeur, de toestand van het voertuig, de toestand van de wegen en de plaatselijke omgeving. We proberen ook om wegtransport te vermijden als dat niet nodig is: uiteindelijk is een reis die niet wordt gemaakt de veiligste reis.

Kom meer te weten over transportveiligheid bij Shell

Gezondheid en welzijn

We geloven dat goede werk- en leefomstandigheden bijdragen aan het totstandbrengen van een veiligere en productievere werkomgeving.

Lees meer over de manieren waarop we voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en aannemers zorgen

Productzorg

We winnen aardolie en aardgas en maken hiervan via raffinage brandstoffen, smeermiddelen en chemicaliën die worden gebruikt voor vele alledaagse voorwerpen. We proberen ervoor te zorgen dat deze producten veilig zijn, van productie tot afvalverwerking. Dit wordt samenvattend met het begrip productzorg aangeduid.

Om te weten welke potentiële risico's onze producten met betrekking tot gezondheid, veiligheid en het milieu vormen, analyseren we ze zorgvuldig. We werken nauw samen met onze klanten en leveranciers, houden eventuele wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot onze producten in de gaten en ondersteunen research als we de risico's hiermee verder kunnen verminderen.

Kom meer te weten over productzorg bij Shell en lees veiligheidsinformatiebladen en productzorgoverzichten

Meer in duurzaamheid

Wat duurzaamheid voor Shell betekent

Duurzaamheid bij Shell houdt in het op verantwoorde wijze leveren van energie, rekening houdend met mensen, hun veiligheid en het milieu.

Transparantie

We streven ernaar om op een duidelijke en open manier zaken te doen, en we ondersteunen waar mogelijk transparantie binnen onze hele sector.