Wat duurzaamheid voor Shell betekent

Duurzaamheid bij Shell houdt in het op verantwoorde wijze leveren van energie, rekening houdend met mensen, hun veiligheid en het milieu.

Milieu

Shell levert energie op een verantwoorde manier en helpt de wereld op weg naar een toekomst waarin het gebruik van energie zo weinig mogelijk invloed op onze planeet heeft.

Gemeenschappen

We streven ernaar om overal waar we actief zijn een goede buur te zijn door bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschappen in de omgeving.

Veiligheid

We streven ernaar om op een verantwoorde en veilige manier energie te leveren en schade en letsel aan medewerkers, aannemers, plaatselijke gemeenschappen en het milieu te voorkomen.

Transparantie

We streven ernaar om op een duidelijke en open manier zaken te doen, en we ondersteunen waar mogelijk transparantie binnen onze hele sector.

Rapportage

We hebben sinds 1997 vrijwillig – open en eerlijk – verslag uitgebracht over onze milieugerelateerde en sociale prestaties.